Senteret sitt bannerbilde

Sommer 2018 samt medfølgende ferieavvikling på Åsnes legesenter

31. mai 2018

Under sommeren mellom uke 25 og 33 har vi redusert bemanning på legekontoret grunnet ferieavvikling. Dette betyr bl.a at vanlige kontroller, bestillinger av underlivsprøver, rutinemessige blodprøver og andre henvendelser som kan vente behandles etter at vi har åpnet som vanlig med vanlig bemanning etter uke 33.

Husk å kontrollere og bestille ev. resepter i god tid.

Dr Fredriksen tar ferie uker 26-27, 30-32

Dr Chapman tar ferie uker 28-32

Dr Herlyng tar ferie uke 24, 30-22

Dr Litschauer har svangerskapspermisjon og søkt om utvidet permisjon 1år ifra sept 2018-2019.

Dr Dehnavi tar ferie uker 29, 34-35

Sesongens influensavaksinen er nå tilgjenglig

22. september 2017

Vi har nå (20.09.2017) fått inn influensavaksinen.

Folkhelseinstituttet (FHI) anbefaler alle friske over 65års alder å ta vaksinen, samt alle andre som er i risikogruppen for å få komplikasjoner av influensan. Risikogruppepasienter er mennesker med KOLS, astma, gravide, pasienter med immunsvikt (f.eks fjernet milt, HIV etc)

VIKTIG INFORMASJON FLISA LEGEKONTOR/ÅSNES LEGESENTER

4. juli 2017

Ifra 1/7-2017 samlokaliseres Flisa Legekontor med Åsnes Legesenter på stormarkedet 3e etage på Flisa. Dette medfører noe økte ventetider som vi gjør aktivt med. Overgangsperioden kan ta flere måneder med bla reorganisering og ombyggnasjoner.