Under sommeren mellom uke 25 og 33 har vi redusert bemanning på legekontoret grunnet ferieavvikling. Dette betyr bl.a at vanlige kontroller, bestillinger av underlivsprøver, rutinemessige blodprøver og andre henvendelser som kan vente behandles etter at vi har åpnet som vanlig med vanlig bemanning etter uke 33.

Husk å kontrollere og bestille ev. resepter i god tid.

Dr Fredriksen tar ferie uker 26-27, 30-32

Dr Chapman tar ferie uker 28-32

Dr Herlyng tar ferie uke 24, 30-22

Dr Litschauer har svangerskapspermisjon og søkt om utvidet permisjon 1år ifra sept 2018-2019.

Dr Dehnavi tar ferie uker 29, 34-35