Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Sommerferie 2023

9. mai 2023

Husk å fornye resepter i god tid før sommerferien. 

 

Vaksineanbefaling for våren 2023 Covid

28. mars 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose våren 2023:

• Aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.

En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Det bør ha gått 6 måneder siden forrige dose.

 

Onsdag 29 mars 16.00-18.00 Drop In Åsnes Legesenter

Onsdag 19 april 16.00-18.00 Drop In Åsnes Legesenter

Fredag 31 mars 09.00-11.00 Timebestilling Åsnes Helsestasjon

tlf 62956770

Vaksinen tilbys foreløpig gratis

Lege erklæring til videregående skole

19. september 2022

Behov for legeerklæring skal normalt utstedes først ;
• Dersom det er 4. dagen med fravær fra skolen grunnet sykdom (påfølgende skoledager)
Eller:
• Dersom elev har fått melding fra skolen om at han/hun nærmer seg grensa for 10 % fråvær i et fag.
Ved alt annet fravær grunnet ukomplisert sjukdom, skal elever normalt benytte egenmelding. Det meste går over innen 3 dager.

Ved kroniske sykdommer eller langvarige plager, inkludert psykisk sykdom, vil vi oppfordre til å ta kontakt med fastlege eller helsesykepleier på skolen. Disse plagene faller utafor reglene nevnt over.

Dersom en elev faller innenfor gruppene over og ønsker attest, ber vi om at legekontoret blir kontaktet for avtale. Attest for fravær koster tilsvarende e-konsultasjon/konsultasjon i normaltariffen( rundt 200 kr)