Koronatelefonen i Solør er åpen mandag til fredag

mellom klokken  08.00-14.00

Telefonnummer er 62 95 69 91

Dette er en telefon som er felles med Grue og Våler.