Koronatelefonen i Solør er åpen 

mandag til fredag mellom klokken  08.00-14.00

Lørdag og søndag mellom klokken 10.00-14.00

Telefonnummer er 62 95 69 91

Dette er en telefon som er felles med Grue og Våler.