Koronatelefonen i Solør er åpen 

Mandag til fredag klokken  09.00-12.00

Telefonnummer er 62 95 69 91

Dette er en telefon som er felles med Våler.