Dr Fredriksen uke 26-27-28-32

Dr Chapman uke 27-28-29-30-31

Dr Heidari uke 25-26-32-33-35

Dr Slettli uke 29-30-31-32

Dr Dehnavi uke 27-28-29

Dr Herlyng uke 25-26-27-28-30-33

Husk å ordne resepter i god tid før sommerferie