Vaksineringen er lagt opp slik den kommende tiden:

* Våler uke 43, torsdag kl. 16.00. – 18.00. Ved brakka utenfor tidligere Vålbyen skole. Koronavaksinering.

* Åsnes uke 40, onsdag 16.00 – 18.00. Ved Åsnes legesenter. Koronavaksinering.

* Åsnes uke 42 og 44 onsdag 16.00 – 19.00. Ved Åsnes legesenter. Korona- og influensavaksinering.

I Åsnes vil innbyggerne kunne få tilbud om influensavaksinen i tidspunktene for vaksinering i uke 42 og 44. Begge vaksiner kan settes samme dag, eller med 7 dagers intervall.

Koronavaksinen er gratis. Influensavaksinen vil det kreves betaling for.

I Våler vil influensavaksinering foregå andre dager. Det kommer egen informasjon om dette på Våler kommunes nettsted.

Tilbudet om koronavaksine vil kunne benyttes på tvers av kommunene i de oppsatte tidspunkt. Det betyr at Åsnes-innbyggere kan få koronavaksine i Våler og at Våler-innbyggere kan få koronavaksine i Åsnes.

Slik er det ikke for influensavaksinen.

Influensavaksineringen som skjer i Åsnes er for innbyggere i Åsnes.

Influensavaksineringen som skjer i Våler er for innbyggere i Våler.