Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose våren 2023:

• Aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.

En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Det bør ha gått 6 måneder siden forrige dose.

 

Onsdag 29 mars 16.00-18.00 Drop In Åsnes Legesenter

Onsdag 19 april 16.00-18.00 Drop In Åsnes Legesenter

Fredag 31 mars 09.00-11.00 Timebestilling Åsnes Helsestasjon

tlf 62956770

Vaksinen tilbys foreløpig gratis