Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Åsnes Legesenter

Ved Åsnes legesenter er vi 10 fastleger og 1 turnuslege, 9 fast ansatte helsesekretærer og 1 fagsykepleier

Fra 27.01.2020 ble legesenteret kommunalt

Spesialister i allmennmedisin:  Dr. Laila Høiås Herlyng, Dr. Jorun Slettli, Dr. Ingeborg Schjelderup-Høye. 

Allmenleger: Dr. Ayad Heidari, Dr. Pojan Dehnavi

ALIS leger: Dr. Emilie Nygård Woll, Dr. Bo Jensen, Dr Maren Myklebust

Vikarleger på ledige hjemmler 

Nye turnusleger kommer 1. mars og 1. september hvert år.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Legenes praksisdager:

Dr.Herlyng                                    Tirsdag, onsdag, fredag

Dr. Slettli                                      Kommuneoverlege

Dr. Maren Myklebust(Vikarlege)      Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Vikarlege                                      Mandag, onsdag, torsdag, fredag

Dr. Woll                                        Mandag, onsdag, fredag.

Dr. Heidari                                    Mandag,tirsdag,onsdag,torsdag og                                                          fredag                     

Dr. Dehnavi                                  Mandag, tirsdag, torsdag, fredag

Dr. Ahmed                                    Mandag, tirsdag, onsdag, fredag

Dr. Jensen                                    Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Dr. Schjelderup-Høye                    Mandag, torsdag, fredag

E-resept

Vi bruker e-resept. For nærmere informasjon se www.eresept.noAktuelt

Influensa og Covid vaksinering

15. november 2023

Fra uke 46 (fra 13. november) tilbyr Åsnes helsestasjon vaksinering mot Covid-19 og influensa.

For å få satt vaksine må man først ha bestilt time. Det gjør du ved å ringe helsestasjonen på telefon 62 95 67 70. Åsnes helsestasjon har telefontid kl. 8.00 - 15.30 mandag – fredag.

Hvis du har time ved Åsnes legesenter, kan du ta vaksinene i forbindelse med besøket.

 

Vaksinering Høsten 2023

29. september 2023

Influensa og Covid vaksinering På Åsnes Legesenter

De som har legetime fra medio oktober - november- desember får vaksiner på legetime.

Pasienter uten legetime kan møte på Drop In:

25 oktober og  1 november og 8 november Kl. 16.00 - 18.00

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

Lege erklæring til videregående skole

19. september 2022

Behov for legeerklæring skal normalt utstedes først ;
• Dersom det er 4. dagen med fravær fra skolen grunnet sykdom (påfølgende skoledager)
Eller:
• Dersom elev har fått melding fra skolen om at hen nærmer seg grensa for 10 % fråvær i et fag.
Ved alt annet fravær grunnet ukomplisert sjukdom, skal elever normalt benytte egenmelding. Det meste går over innen 3 dager.

Ved kroniske sykdommer eller langvarige plager, inkludert psykisk sykdom, vil vi oppfordre til å ta kontakt med fastlege eller helsesykepleier på skolen. Disse plagene faller utafor reglene nevnt over.

Attest fra lege for fravær koster tilsvarende e-konsultasjon/konsultasjon i normaltariffen( rundt 200 kr)